A pre-filter process during the whole water treatment line.
Ang nilalaman ay walang laman
Anong elemento ang maaaring alisin?

Snowate nagbibigay ng mga industriyal na filter ng tubig sa mga komersyal, industriya at komersyal na sektor ng tubig na inalis ang mga sumusunod:

  • Sediments & turbidity
  • Iron at manganeses
  • Hindi kayang panlasa
  • Odors
  • Suspended particles
  • Hindi nais na kulay
  • Chlorine
Naglalando