A pre-filter process during the whole water treatment line.
A unit of pre-filter system of for commercial water treatment.

Endüstriyel ve ticari su arıtma için ön filtreler sistemi

Ön filtreler sistemiEndüstriyel, ticari ve konut su arıtma işleminden önce önceden bir ön işlemdir. Suyun ön tedavisi, silt, kil, organik madde, mikroorganizmalar, mekanik safsızlıklar, kalsiyum iyonları, magnezyum iyonları, vb.

Ön işlemin filtrasyon performansı, arıtma ve arıtma sonrası su kalitesine karar verir. Yanı sıra, ön arıtma yoluyla su endüstriyel yapımlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Snowate, verimli su arıtmanızı garanti etmek için hem ekipman hem de ön arıtma çözümlerini sağlayabilir.

Hangi elemanlar kaldırılabilir?

Snowate aşağıdakileri ortadan kaldıran ticari, endüstriyel ve ticari su sektörlerinde endüstriyel su filtreleri tedarik edin:

  • Sediment ve bulanıklık
  • Demir ve manganese lı
  • Tatsız tatlar
  • Kokular
  • Asılı parçacıklar
  • İstenmeyen renk
  • Klor
  • Kalsiyum iyonları
  • Magnezyum iyonları