The mascot nuonuo is raising its thumb.
Share
MAR. 21, 2024

2024 Đào tạo kiến thức Thiết bị tự động hóa quy trình

Để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp của đội ngũ bán hàng của chúng tôi, đồng thời để phục vụ khách hàng tốt hơn và mở rộng kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi đã mời Giám đốc Kỹ thuật của nhà cung cấp Thiết bị Kiểm soát Tiến trình để cung cấpđào tạo chuyên nghiệp về Thiết bị Kiểm soát Tiến trình cho nhân viên bán hàng của chúng tôi.

Technicians are providing process automation instrumentation knowledge training for sales personnel
Technical and sales personnel are discussing instrument knowledge
Technicians are providing process automation instrumentation knowledge training for sales personnel

Gần đây, công ty chúng tôi đã tổ chức thành công một buổi tập huấn kiến thức với trọng tâm là thiết bị tự động hóa quy trình. Đào tạo này được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật cao cấp từ nhà cung cấp của chúng tôi, người cung cấp giải thích và đào tạo Có hệ thống cho nhân viên bán hàng của chúng tôi về kiến thức chuyên môn về thiết bị tự động hóa quy trình. Mục đích là làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của nhân viên về các thiết bị tự động hóa tiên tiến và hệ thống điều khiển, đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp các giải pháp xử lý nước tiêu chuẩn cao nhất cho khách hàng của chúng tôi.

Trong quá trình đào tạo, nhân viên kỹ thuật cao cấp đã hỗ trợ giải thích của họ với kinh nghiệm phong phú trong ngành và các trường hợp điển hình, cung cấp thông tin chi tiết về một loạt các sản phẩm như nền tảng đám mây, Dụng cụ điều khiển hiển thị, dụng cụ dòng chảy, dụng cụ phân tích, dụng cụ cấp độ, dụng cụ áp suất và dụng cụ nhiệt độ. Ngoài ra, nhân viên bán hàng tương tác với nhân viên kỹ thuật, tham gia vào các cuộc thảo luận sâu rộng về các vấn đề liên quan và chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của họ.

Thông qua khóa đào tạo này, nó không chỉ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết chuyên nghiệp của các thành viên nhóm bán hàng về thiết bị tự động hóa quy trình mà còn nâng cao kỹ năng thực tế của họ trong việc giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, giải quyết các vấn đề và thách thức của khách hàng, và đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả hơn cho khách hàng, Qua đó tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động đào tạo tương tự, mời thêm các chuyên gia và lãnh đạo ngành công nghiệp để cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho đội ngũ bán hàng, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên nghiệp của họ, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.