Several different types of ion exchange resins.

Nhựa trao đổi ion cho hệ thống làm mềm

Snowate cung cấp các loại nhựa trao đổi ion khác nhau cho hệ thống làm mềm xử lý nước.

Nhựa trao đổi ion là phần quan trọng trong hệ thống làm mềm để hấp thụ các ion canxi và Magiê trong nước. Hệ thống làm mềm là hệ thống cơ bản và quan trọng trong xử lý nước, có thể làm cho nước đáp ứng các yêu cầu sản xuất nước uống và công nghiệp.

Nhựa trao đổi ion
Lựa chọn rộng để làm mềm hiệu quả

Yêu cầu giới thiệu về giá cả và sản phẩm mới nhất. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp giá cả, khuyến nghị và hỗ trợ cho các dự án của bạn.

Liên hệ với chúng tôi
The nuonuo is answering the phone.
Danh Mục

Snowate có thể cung cấp nhiều loại nhựa trao đổi ion để giúp xử lý nước hiệu quả và chất lượng cao hơn. Hãy xem lựa chọn nhựa trao đổi ion mềm của chúng tôi để tìm loại nào phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của bạn.

Các tính năng
  • Tùy chọn rộng Bốn loại chính cho chất lượng nước khác nhau
  • Ứng dụng rộng rãi Lý tưởng cho thực phẩm và đồ uống, sản xuất và các sản phẩm khác
  • Phạm vi pH rộng Phạm vi 5 đến 14 pH và một số không có giới hạn PH
  • Ổn định Ổn định hóa học và cơ học tuyệt vời
  • Tái sử dụng Tái sử dụng và tái chế để phục vụ lâu dài