The mascot nuonuo is raising its thumb.

Xử lý nước sản xuất - Cung cấp nước đủ điều kiện

Clean the car body in an all-round way
Tại Sao Cần?

Tại sao chất lượng nước rất quan trọng đối với ngành sản xuất?

Chất lượng nước đóng một vai trò quan trọng trongCông nghiệp sản xuất. Ví dụ, trong quá trình sản xuất ô tô, nước được sử dụng để làm sạch và làm mát các bộ phận, cũng như để xử lý bề mặt như mạ điện hoặc phun sơn. Tuy nhiên, nếu chất lượng nước kém, các chất ô nhiễm và tạp chất trong đó có thể có tác động tiêu cực đến các thành phần và lớp phủ trong quá trình sản xuất, do đó ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất của sản phẩm. Do đó, chất lượng nước ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất và chất lượng của ngành sản xuất.

Đồng thời, ngành công nghiệp sản xuất là một ngành công nghiệp phức tạp liên quan đến nhiều quy trình. Trong số đó, quá trình làm mát, làm sạch và sơn có thể tạo ra một số nước thải công nghiệp. Khó khăn trong việc xử lý nước thải công nghiệp trong sản xuất nằm trong thực tế là các dự án sản xuất cơ khí khác nhau đòi hỏi các Quy trình xử lý nước thải khác nhau. Các phương pháp xử lý nước thải thông thường bao gồm xử lý vật lý, xử lý hóa học và xử lý sinh học. Để giải quyết thử thách này, công ty chúng tôi có thể cung cấp các hệ thống lọc khác nhau nhưHệ thống lọc cátĐể loại bỏ tạp chất từ nước thải thông qua xử lý vật lý. Ngoài ra, chúng tôi có thể thiết lập một hệ thống định lượng để loại bỏ các chất độc hại từ nước thải thông qua xử lý hóa học và sinh học. Chúng tôi sẽ điều chỉnh giải pháp dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn để đảm bảo xả nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định quốc gia có liên quan.

Bạn cần ở đâu?

Cần xử lý quy trình nào?

Water is used to clean the car.

Làm sạch

The worker is painting the door.

Tranh

The whole car is immersed into the paint pool.

Tranh tổng thể

A cooling tower

Làm mát

Giải pháp

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

 • Hệ thống lọc đa phương tiện: Để loại bỏ các tạp chất hạt, ion sắt và mangan khỏi nước thải.
 • Hệ thống lọc than hoạt tính: Để loại bỏ các hạt tạp chất khỏi chất làm mát Sản xuất và lọc các tạp chất nước thải công nghiệp;
 • Hệ thống làm mềm: nước làm mát; nước làm sạch;
 • Hệ thống Định lượng: để loại bỏ các ion và tạp chất hữu cơ khác nhau trong nước thải sản xuất thông qua các hóa chất khác nhau;
 • Hệ thống siêu lọc: cho thiết bị lọc nước làm mát; loại bỏ tạp chất từ nước thải trong sản xuất và sản xuất;
 • Hệ thống Thẩm Thấu Ngược: Loại bỏ các ion khác nhau, chất hữu cơ và các tạp chất khác trong nước thải sản xuất;
Kết quả

Chúng ta có thể giúp đạt được những mục tiêu nào?

 • Cải thiện chất lượng sản phẩm sản xuất.
 • Giảm thiểu chất thải nước.
 • Đạt được tái sử dụng nước thải.
 • Giảm ô nhiễm.
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn xả nước thải.
The nuonuo is answering the phone.
Liên hệ

Nếu bạn muốn thiết kế hoặc nâng cao hệ thống xử lý nước của mình, hoặc nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trong quá trình xử lý nước trong ngành công nghiệp của mình, chúng tôi sẽ giúp bạn.