The mascot nuonuo is raising its thumb.
Share
Jan. 16, 2024

2024 Đào tạo kiến thức đường ống & van bằng nhựa

Để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn của đội ngũ bán hàng của chúng tôi, cũng như để phục vụ khách hàng tốt hơn và mở rộng kinh doanh, chúng tôi đã mời giám đốc kỹ thuật từ van nhựa và Nhà cung cấp đường ống chuyên dụng Van nhựa và Đào tạo kiến thức đường ống Dành cho nhân viên bán hàng của chúng tôi.

A technician is conducting a training session on plastic valves and piping for our sales staff.
A technician is conducting a training session on plastic piping systems for our sales staff.

Gần đây, công ty chúng tôi đã tổ chức thành công một buổi tập huấn kiến thức tập trung vào các van nhựa và đường ống. Khóa đào tạo này được thực hiện bởi các nhân viên kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm từ công ty đối tác của chúng tôi, những người truyền đạt một cách có Hệ Thống Kiến thức chuyên môn của họ trong lĩnh vực Van nhựa và đường ống cho nhân viên bán hàng của chúng tôi, với mục tiêu nâng cao năng lực chuyên nghiệp và kỹ năng bán hàng của đội ngũ bán hàng của chúng tôi.

Trong quá trình đào tạo, các kỹ thuật viên cao cấp đã giới thiệu kỹ lưỡng xu hướng thị trường, đặc điểm kỹ thuật và các lĩnh vực ứng dụng rộng rãi của van nhựa và đường ống. Dựa trên kinh nghiệm ngành công nghiệp phong phú và nghiên cứu trường hợp thành công của họ, họ đã đi sâu vào các công nghệ cốt lõi và các tính năng sản phẩm cụ thể cho lĩnh vực Van nhựa và đường ống. Hơn nữa, đã có một Phiên Họp tương tác nơi nhân viên bán hàng tham gia với nhân viên kỹ thuật trong các cuộc thảo luận sâu sắc, trao đổi kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về các vấn đề liên quan.

Khóa đào tạo này đã làm sâu sắc thêm sự hiểu biết chuyên nghiệp của đội ngũ bán hàng về van và đường ống nhựa và cải thiện kỹ năng thực tế của họ trong việc trình bày sản phẩm cho khách hàng, giải quyết các vấn đề và giải quyết các thách thức. Điều này sẽ góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng dịch vụ của nhân viên bán hàng, qua đó tăng cường hơn nữa lợi thế cạnh tranh của công ty chúng tôi trên thị trường.

Trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch tiếp tục tổ chức các sự kiện Đào tạo tương tự, mời nhiều chuyên gia và nhà lãnh đạo trong ngành hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ bán hàng của chúng tôi, không ngừng nâng cao sự phát triển chuyên nghiệp của họ, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao hơn.