Làm thế nào để cài đặt bình nước muối một cách chính xác?

Lắp đặt & biện pháp phòng ngừa

Bể nước làm mềm nước muối bao gồm van muối, giếng muối, đai ốc nối, khuỷu tay tràn, bể nước muối, Vỉ nước muối, tấm lưới Muối và nắp bể nước muối. Thực hiện theo các bước sau để lắp ráp bình nước muối của riêng bạn.

  1. Lắp ráp Vỉ Nước muối và giá đỡ trước, giếng nước muối được lắp sẵn trên vỉ nước muối;
  2. Đặt Vỉ Nước muối đã lắp ráp vào bể nước muối PE;
  3. Sử dụng vòng giữ để nối khuỷu tay tràn, cố định đường tràn và nước muối tốt.
  4. Điều chỉnh phao van muối để kiểm soát mực nước theo yêu cầu thực tế và đặt van muối vào giếng muối;
  5. Lắp đường ống từ cổng hút nước muối vào giếng muối và nối với van muối;
  6. Đặt nắp đậy giếng muối và nắp bình nước muối và lắp ráp bình nước muối xong.