Làm thế nào để chọn đúng nhà phân phối nước một cách nhanh chóng?

Bộ phân phối nước thường được lắp đặt bên trong bể FRP, có tính năng phân phối nước đồng đều và tốc độ dòng chảy thấp. Bạn có thể chọn đúng nhà phân phối nước dựa trên Kích thước bể FRP của bạn. Bạn có thể làm theo các bước sau đểChọn đúng bộ phân phối nước, Để kéo dài tuổi thọ của nhà phân phối nước, nâng cao hiệu quả làm việc của lọc hoặc làm mềm và tiết kiệm chi phí.

Đường kính bể Nhựa FRP.

Bạn có thể chọn kích thước bể FRP dựa trên tốc độ dòng chảy mong muốn của bể FRP. Theo công thức, Q = ïr2* V = ï€ (D/2)2V, có thể kết luận rằng Đường kính bể FRP D2= 4 * Q/(ï€v). Nói chung, tốc độ dòng chảy làm mềm V là 20 m/h và tốc độ dòng chảy Lọc V is10–20 M/H.

Đường kính

Bạn có thể chọn kích thước bể FRP dựa trên tốc độ dòng chảy mong muốn của bể FRP. Theo công thức, Q = ïr2* V = ï€ (D/2)2V, có thể kết luận rằng Đường kính bể FRP D2= 4 * Q/(ï€v). Nói chung, tốc độ dòng chảy làm mềm V là 20 m/h và tốc độ dòng chảy Lọc V is10–20 M/H.

Lựa chọn bộ phân phối nước

Bể FRP thường được cung cấp với cổng trên hoặc cổng trên & Cổng dưới. Bể nhựa FRP có cổng trên thường yêu cầu đường ống trung tâm để kết nối khi lắp đặt bộ phân phối nước. Van điều khiển đa cổng được lắp đặt ở đầu bể FRP và cổng trên được làm bằng vật liệu nhựa cải tiến ppo gia cố; bể nhựa FRP có cổng trên & cổng dưới không yêu cầu đường ống trung tâm để kết nối khi lắp đặt bộ phân phối nước. Van điều khiển đa cổng được lắp đặt ở hai bên của bể FRP và các cổng trên & dưới được làm bằng vật liệu nhựa cải tiến ppo gia cố với kết nối mặt bích.

Sản phẩm Bể nhựa FRP Máy phân phối nước
Không. Kích thước bể Nhựa FRP Vị trí lắp đặt Van điều khiển đa cổng Cổng trên Cổng dưới Bộ phân phối trên Bộ phân phối dưới
1 6 "–16" (150mm – 400mm) Gắn trên cùng 2.5" F0601 F0602
F0603cw F0604cw
F0611 F0612
F0613cw F0614cw
2 10 "–16" (250 "400mm) Gắn trên cùng 4" F182/f182l F182x/fu6260/fu6260b
18 "–21" (450 "550mm) Gắn trên cùng 4" F182/f182l F182x/fu6370/fu6370b
24 " (600mm) Gắn trên cùng 4" F182/f182l F182x/fu6450/fu6450b
30 " (750mm) Gắn trên cùng 4" F182/f182l F182x/fu6600/fu6600b
36 " (900mm) Gắn trên cùng 4" F182/f182l F182x/fu6700/fu6700b
40 "(1000mm) Gắn trên cùng 4" F182/f182l F182x/fu6800/fu6800b
3 10 "–16" (250mm – 400mm) Gắn bên 4" 4" F5671/f5672 Fd6260/f11036
18 "–21" (450mm – 550mm) Gắn bên 4" 4" F5671/f5672 Fd6370/f11037
24 " (600mm) Gắn bên 4" 4" F5671/f5672 Fd6450/f11038
30 " (750mm) Gắn bên 4" 4" F5671/f5672 Fd6600/f11039
36 " (900mm) Gắn bên 4" 4" F5671/f5672 Fd6700/f11040
40 " (1000mm) Gắn bên 4" 4" F5671/f5672 Fd6800/f11041
4 30 " (750mm) Gắn bên Mặt bích 6" Mặt bích 6" F173/ F175 Fd5672/FD5672-2
36 " (900mm) Gắn bên Mặt bích 6" Mặt bích 6" F173/F175 Fd5673/FD5673-2
40 "–42" ( 1000mm) Gắn bên Mặt bích 6" Mặt bích 6" F173/F175 Fd5674/FD5674-2
48 " (1200mm) Gắn bên Mặt bích 6" Mặt bích 6" F173/F175 Fd5675/FD5675-2
56 "–65" (1400mm – 1600mm) Gắn bên Mặt bích 6" Mặt bích 6" F173/F175 Fd5676/FD5676-2
65 "–80" (1600mm –2000mm) Gắn bên Mặt bích 6" Mặt bích 6" F173/F175 Fd5678/FD5678-2
The nuonuo is answering the phone.
Liên hệ

Nếu bạn muốn thiết kế hoặc nâng cao hệ thống xử lý nước của mình, hoặc nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào trong quá trình xử lý nước trong ngành công nghiệp của mình, chúng tôi sẽ giúp bạn.