Các vấn đề cần chú ý trong quá trình đóng gói bể FRP

Đóng gói & vận chuyển

Bể nhựa FRP sẽ được cất giữ với bao bì trước khi lắp đặt. Không mở gói hàng trước khi cài đặt.

FRB tank is attached with a label indicating mode and trademark.

Mỗi sản phẩm của chúng tôi được gắn với một nhãn chỉ ra mô hình, áp lực và sự chú ý của nó.

A worker is measuring the levelness of FRP tank.

Chúng tôi sẽ sử dụng thước đo để đo độ phẳng của bể FRP và sau đó đóng gói bể sau khi xác nhận độ phẳng của bể là chính xác;

Several cartons of small FRP tanks are piled in the warehouse.

Bao bì của bể FRP đường kính nhỏ trong thùng carton.

Several large diameter FRP tanks are packed with cartons and plastic cloth.

Đóng gói cho các thùng FRP có đường kính lớn hơn là bọc Bong Bóng nhựa.

A device is loading FRP tanks into container.

Không gian tối đa được sử dụng và sản phẩm được đưa vào thùng chứa trong tình trạng hoàn hảo.