Mga bagay na Kailangang pansin sa panahon ng FRP Tank Packing

Package & Shipping

Ang mga tanke ng FRP ay magtatag ng pakete bago ang pag-install. Huwag buksan ang pakete bago mag-install.

FRB tank is attached with a label indicating mode and trademark.

Ang bawat produkto natin ay nakakabit sa isang label na nagpapahiwatig ng modelo, presyon at pansin nito.

A worker is measuring the levelness of FRP tank.

Gumagamit tayo ng isang pinuno upang sukatin ang antas ng tank ng FRP at pagkatapos ay pack ang tank pagkatapos ng pagkumpirma ng tama na ang antas ng tanke;

Several cartons of small FRP tanks are piled in the warehouse.

Pakage ng maliit na diameter FRP tanks sa mga karton.

Several large diameter FRP tanks are packed with cartons and plastic cloth.

Ang pag-apake para sa mas malaking diameter FRP tanks ay plastic bubble wrap.

A device is loading FRP tanks into container.

Ang pinakamataas na espasyo ay ginagamit at ang produkto ay inilalagay sa container sa perpektong kondisyon.